شنبه, ۰۴ آبان ۲۰۱۸ / دسته بندی : رادیاتور
چرا رادیاتور خانه‌ی من سرد شده؟

رادیاتور های منزلتان به سختی گرم می شود؟ یکی از رادیاتور های منزلتان سرد سرد است، هر کاری هم می کنید دمایش بیشتر نمی شود؟ برای پیدا کردن علت سردی رادیاتورهای منزلتان و درست کردن آن ها ، نگاهی به راهنمای آلپ در این مورد...

واحد فروش