حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

رزومه کاری پکیج برقی

روزمه کاری شرکت زرین صنعت آلپ:

نام خریدار : آقای مینازاده آدرس خریدار : تاریخ : ۹۳/۰۴/۲۱
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ دو دستگاه

 

افغانستان

نام خریدار : آقای سراج عطایی آدرس خریدار : افغانستان تاریخ : ۹۳/۱۰/۰۴
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ دو دستگاه

 

عراق

نام خریدار : آقای عمر مرگئی آدرس خریدار : عراق تاریخ : ۹۳/۰۸/۰۶
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ رادیاتور پنلی یک متری شش بلوک
۲ رادیاتور پنلی ۸۰ سانتیمتری سه بلوک
۳ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰۰ یک دستگاه

 

اردبیل

نام خریدار : آقای غلامعلی سرباز آدرس خریدار : اردبیل تاریخ : ۹۴/۰۱/۳۱
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه یای یک متری یک بلوک

 

اصفهان

نام خریدار : آقای ولی پور آدرس خریدار : اصفهان تاریخ : ۹۳/۰۹/۱۸
۱ رادیاتور پنلی ۶۰ سانتیمتری ۳ بلوک
۲ رادیاتور پنلی ۸۰ سانتیمتری
۳ رادیاتور پنلی یک متری
۴ رادیاتور پنلی ۱۲۰ سانتیمتری
۵ رادیاتور پنلی ۱۴۰ سانتیمتری
۶ حوله خشک کن ۶۰ سانتیمتری
۷ حوله خشک کن ۸۰ سانتیمتزی

 

نام خریدار : آقای صاعبی آدرس خریدار : اصفهان تاریخ : ۹۴/۰۶/۱۵
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ دو دستگاه

 

البرز

نام خریدار : آقای اسماعیل بوبرده آدرس خریدار : کرج تاریخ : ۹۴/۰۱/۱۸
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

ایلام

نام خریدار : آقای ولیان آدرس خریدار : ایلام تاریخ : ۹۳/۰۷/۲۳
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی برقی ۱۱۰۰۰۰ Row:1 Cell:3
۲ رادیاتور پنلی ۶۰ سانتیمتری Row:2 Cell:3
۳ رادیاتور پنلی ۸۰ سانتیمتری Row:3 Cell:3
۴ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه
۵ پکیج دیواری گازی BERAND یک دستگاه

 

آذربایجان شرقی

نام خریدار : آقای شقاقی آدرس خریدار : تبریز تاریخ : ۹۳/۱۰/۱۳
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای خازم آدرس خریدار : تبریز تاریخ : ۹۳/۰۴/۱۷
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای جعفرپور آدرس خریدار : تبریز تاریخ : ۹۳/۰۵/۱۸
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ دو دستگاه

 

نام خریدار : شرکت داروسازی دانا آدرس خریدار : تبریز تاریخ : ۹۳/۰۴/۳۱
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای مرشدی آدرس خریدار : تبریز تاریخ : ۹۴/۰۲/۲۰
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

نام خریدار : آقای امانی آدرس خریدار : تبریز تاریخ : ۹۴/۰۶/۲۴
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ دو دستگاه

 

نام خریدار : آقای مهدی فریدی صوفیانی آدرس خریدار : صوفیان (تبریز) تاریخ : ۹۴/۰۱/۲۵
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

نام خریدار : آقای حاج محمد نظافت آدرس خریدار : شبستر تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۹
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای حاج محمد نظافت آدرس خریدار : شبستر تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۹
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه

 

آذربایجان غربی

نام خریدار : آقای ایزدمهر آدرس خریدار : بوکان تاریخ : ۹۳/۰۷/۳۰
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای دهقانی آدرس خریدار : پیرانشهر تاریخ : ۹۴/۰۶/۱۱
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

نام خریدار : آقای ابراهیمی آدرس خریدار : بوکان تاریخ : ۹۴/۰۳/۲۵
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری گازی لاگونا یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

نام خریدار : آقای محمدی آدرس خریدار : ارومیه تاریخ : ۹۳/۰۷/۲۶
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای ابراهیمی آدرس خریدار : بوکان تاریخ : ۹۳/۰۳/۲۵
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری گازی لاگونا یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک

 

نام خریدار : موسسه ثامن الحجج آدرس خریدار : ارومیه تاریخ : ۹۳/۰۸/۱۵
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ دو دستگاه

 

نام خریدار : آقای مازوجی آدرس خریدار : مهاباد تاریخ : ۹۴/۰۲/۰۲
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

نام خریدار : آقای دهقانی آدرس خریدار : پیرانشهر تاریخ : ۹۴/۰۶/۱۲
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰ یک دستگاه
۳ پکیج دیواری گازی دومبدله ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۴ رادیاتور پنلی یک متری هفت بلوک
۵ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

بوشهر

تهران

نام خریدار : خان محمدی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۳/۱۱/۱۲
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ رادیاتور پنلی یک متری ۲۴۰ بلوک
۲ رادیاتور پنلی ۸۰ سانتیمتری ۲۴۰ بلوک
۳ قالب والترو یک عدد

 

نام خریدار : طیبات آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۴/۰۵/۲۴
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج برقی ۵۰۰۰۰ تک فاز یک دستگاه

 

نام خریدار : دانشگاه علوم پزشکی تهران آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۳/۰۹/۱۸
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۴۵۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای نائینی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۴/۰۴/۰۶
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۴۵۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای کوشکی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۴/۰۵/۱۳
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۴۵۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : شرکت دماتجهیز آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۳/۰۹/۲۶
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ سه دستگاه

 

نام خریدار : آقای محبی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۴/۰۳/۰۶
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ سه دستگاه

 

نام خریدار : آقای محبی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۴/۰۳/۰۶
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ سه دستگاه

 

نام خریدار : شرکت دماتجهیز آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۳/۰۷/۲۳
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ سه دستگاه
۲ پمپ دو عدد
۳ المنت دو عدد
۴ شیر اطمینان دو عدد

 

نام خریدار : شرکت دماتجهیز آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۳/۰۵/۱۸
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : حسینی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۳/۰۶/۱۰
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ سه دستگاه

 

نام خریدار : آقای هاشمی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۳/۰۴/۳۱
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای نیرومند آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۳/۰۷/۰۸
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای نراغی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۳/۰۸/۰۶
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای نیرومند آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۳/۰۸/۰۷
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای حبیبی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۳/۰۸/۰۴
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ رادیاتور پنلی یک متری سه بلوک

 

نام خریدار : آقای سلیمانی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۳/۰۸/۲۸
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ رادیاتور پنلی ۱۲۰ سانتیمتری دو بلوک
۳ رادیاتور پنلی ۱۵۰ سانتیمتری دو بلوک

 

نام خریدار : حسینی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۳/۰۷/۲۹
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ سه دستگاه

 

نام خریدار : حسینی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۳/۰۶/۲۰
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ سه دستگاه

 

نام خریدار : حسینی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۳/۰۷/۲۹
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ سه دستگاه

 

نام خریدار : آقای بابازاده آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۴/۰۱/۲۹
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای کیمیاوی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۴/۰۱/۱۸
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : شرکت دماتجهیز آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۴/۰۲/۰۳
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : شرکت دماتجهیز آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۴/۰۳/۲۳
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای رفیعی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۴/۰۵/۰۷
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای شعبانی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۴/۰۴/۰۶
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۵۰۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای شعبانی آدرس خریدار : تهران تاریخ : ۹۴/۰۶/۰۲
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۵۰۰۰۰ پنجاه دستگاه

 

چهارمحال بختیاری

خراسان جنوبی

نام خریدار : آقای شکوهی آدرس خریدار : بیرجند تاریخ : ۹۳/۱۰/۱۶
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج برقی دیواری ۳۰۰۰۰ یک دستگاه
۳ پکیج دیواری گازی BERAND یک دستگاه
۴ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۵ رادیاتور پنلی ۸۰ سانتیمتری یک بلوک
۶ رادیاتور شیشه ای یک بلوک

 

نام خریدار : آقای شکوهی آدرس خریدار : بیرجند تاریخ : ۹۳/۱۰/۱۵
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج برقی دیواری ۳۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج زمینی برقی ۱۱۰۰۰۰ یک دستگاه
۳ پکیج دیواری گازی BERAN یک دستگاه
۴ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۵ رادیاتور پنلی ۸۰ سانتیمتری یک بلوک
۶ رادیاتور شیشه ای ۸۰ سانتیمتری یک بلوک

 

خراسان رضوی

نام خریدار : آقای اسدپور آدرس خریدار : مشهد تاریخ : ۹۳/۰۴/۱۷
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۵۰۰۰۰ پنجاه دستگاه

 

نام خریدار : آقای اسدپور آدرس خریدار : مشهد تاریخ : ۹۳/۰۴/۱۷
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۵۰۰۰۰ پنجاه دستگاه

 

نام خریدار : آقای غمخوار آدرس خریدار : خراسان رضوی تاریخ : ۹۴/۰۱/۱۸
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

خراسان شمالی

نام خریدار : پتروشیمی خراسان آدرس خریدار : بجنورد تاریخ : ۹۳/۰۷/۲۶
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ سه دستگاه
۲ پمپ دو عدد
۳ المنت دو عدد
۳ شیر اطمینان دو عدد
۴ آگوستات المنت یک عدد
۵ آگوستات پمپ یک عدد

 

نام خریدار : پتروشیمی خراسان آدرس خریدار : بجنورد تاریخ : ۹۳/۰۷/۲۶
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ سه دستگاه
۲ پمپ دو عدد
۳ المنت دو عدد
۴ شیر اطمینان دو عدد
۵ آگوستات المنت دو عدد
۶ آگوستات پمپ دو عدد

 

نام خریدار : پتروشیمی خراسان آدرس خریدار : شرکت پتروشیمی خراسان تاریخ : ۹۳/۰۷/۲۶
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ سه دستگاه
۲ پمپ دو عدد
۳ المنت دو عدد
۳ شیر اطمینان دو عدد

 

نام خریدار : پتروشیمی خراسان آدرس خریدار : بجنورد تاریخ : ۹۳/۰۷/۲۶
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ سه دستگاه
۲ پمپ دو عدد
۳ المنت دو عدد
۳ شیر اطمینان دو عدد
۴ آگوستات المنت دو عدد
۵ آگوستات پمپ دو عدد

 

خوزستان

نام خریدار : آقای میثم مرندی آدرس خریدار : اهواز تاریخ : ۹۴/۰۲/۲۴
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

نام خریدار : آقای میثم مرندی آدرس خریدار : اهواز تاریخ : ۹۴/۰۲/۲۴
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

نام خریدار : آقای سید محمودی آدرس خریدار : اهواز تاریخ : ۹۴/۰۲/۲۱
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

نام خریدار : آقای اسدی آدرس خریدار : شیراز تاریخ : ۹۳/۰۳/۳۱
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ رادیاتور پنلی ۶۰ سانتیمتری ده بلوک
۲ رادیاتور پنلی ۸۰ سانتیمتری ده بلوک
۳ رادیاتور پنلی یک متری ده بلوک
۴ رادیاتور پنلی ۱۲۰ سانتیمتری پنج بلوک
۵ رادیاتور پنلی ۱۴۰ سانتیمتری پنج بلوک
۶ رادیاتور شیشه ای یک متری پنج بلوک
۷ رادیاتور شیشه ای ۱۲۰ سانتیمتری پنج بلوک
۸ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۹ پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰ یک دستگاه
۱۰ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه
۱۱ پکیج زمینی برقی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۱۲ پکیج زمینی برقی ۱۱۰۰۰۰ یک دستگاه
۱۳ اسپلیت ۱۲۰۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : شرکت برج سازان جواهر دشت آدرس خریدار : شیراز تاریخ : ۹۴/۰۴/۱۶
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ پنج دستگاه

 

قزوین</h4 >

نام خریدار : آقای پورخانی آدرس خریدار : بوئین زهرا تاریخ : ۹۴/۰۲/۲۰
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

قم

نام خریدار : آقای پناهی آدرس خریدار : قم تاریخ : ۹۴/۰۶/۲۴
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰ یک دستگاه

 

کردستان

نام خریدار : آقای حسن بهرامی آدرس خریدار : بیجار تاریخ : ۹۴/۰۴/۲۹
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک

 

نام خریدار : آقای حسن بهرامی آدرس خریدار : بیجار تاریخ : ۹۴/۰۵/۱۱
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک

 

کرمان

نام خریدار : آقای آرمین آدرس خریدار : کرمان تاریخ : ۹۴/۰۵/۱۱
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : ناصر پورکریمی آدرس خریدار : کرمان تاریخ : ۹۴/۰۵/۱۰
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

کرمانشاه

نام خریدار : آقای علیرضا جلالی آدرس خریدار : کرمانشاه تاریخ : ۹۴/۰۱/۲۷
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

نام خریدار : محمدی آدرس خریدار : کرمانشاه تاریخ : ۹۴/۰۲/۱۰
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ سه دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ سه دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری سه بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری سه بلوک

 

نام خریدار : آقای سهرابی آدرس خریدار : کرمانشاه (پاوه) تاریخ : ۹۴/۰۲/۰۲
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

نام خریدار : آقای کرد آدرس خریدار : گرگان تاریخ : ۹۴/۰۵/۰۸
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۲۵۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای حاجی لی دوجی آدرس خریدار : گلستان تاریخ : ۹۴/۰۲/۳۱
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور قرنیزی یک بلوک

 

نام خریدار : آقای مهندس نجاری آدرس خریدار : نمایندگی فروش گلستان تاریخ : ۹۳/۰۳/۱۹
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ رادیاتور پنلی ۸۰ سانتیمتری ۲۰ بلوک
۲ رادیاتور پنلی یک متری ۲۰ بلوک
۳ رادیاتور پنلی ۱۲۰ سانتیمتری ۲۰ بلوک
۴ رادیاتور پنلی ۱۴۰ سانتیمتری ۲۰ بلوک
۵ رادیاتور پنلی ۶۰ سانتیمتری ۱۰ بلوک
۶ رادیاتور شیشه ای ۸۰ سانتیمتری چهار بلوک
۷ رادیاتور پنلی یک متری چهار بلوک
۸ رادیاتور پنلی ۱۲۰ سانتیمتری چهار بلوک
۹ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ سه دستگاه
۱۰ پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰ چهار دستگاه
۱۱ پکیج زمینی برقی ۸۰۰۰۰ هشت دستگاه
۱۲ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ سه دستگاه
۱۳ پکیج زمینی برقی ۶۰۰۰۰ دو دستگاه
۱۴ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ فن دار یک دستگاه
۱۵ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ دو دستگاه
۱۶ هیتر ۲۵۰۰۰ OPTIMUM دو دستگاه
۱۷ دستگاه جوجه کشی AJAX سه دستگاه

 

گیلان

نام خریدار : آقای درخشان مهر آدرس خریدار : گیلان تاریخ : ۹۴/۰۲/۲۰
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

لرستان

نام خریدار : آقای اسدالهی آدرس خریدار : خرم آباد تاریخ : ۹۴/۰۱/۱۸
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

مازندران

نام خریدار : صادقیان آدرس خریدار : بابلسر تاریخ : ۹۴/۰۲/۱۵
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه

 

مرکزی

نام خریدار : آقای نیکویی آدرس خریدار : ساوه تاریخ : ۹۴/۰۳/۱۱
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ دو دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای نیکویی آدرس خریدار : ساوه تاریخ : ۹۴/۰۳/۰۹
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ دو دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای محمد حسین کرمی آدرس خریدار : شهرستان خمین تاریخ : ۹۴/۰۱/۱۸
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

نام خریدار : آقای عظیمی آدرس خریدار : اراک تاریخ : ۹۴/۰۱/۲۳
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه یای یک متری یک بلوک

 

نام خریدار : آقای محمد حسین کرمی آدرس خریدار : شهرستان خمین تاریخ : ۹۴/۰۱/۲۳
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج زمینی ۸۰۰۰۰ یک دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ یک دستگاه
۳ رادیاتور پنلی یک متری یک بلوک
۴ رادیاتور شیشه ای یک متری یک بلوک

 

هرمزگان

همدان

نام خریدار : آقای صادقیان آدرس خریدار : همدان تاریخ : ۹۳/۱۰/۰۹
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه

 

نام خریدار : آقای شیروانی آدرس خریدار : همدان تاریخ : ۹۳/۰۹/۱۲
ردیف نوع کالا توضیحات
۱ پکیج دیواری برقی ۳۰۰۰۰ یک دستگاه

 

یزد

نام خریدار : آقای کارگر آدرس خریدار : یزد تاریخ : ۹۴/۰۶/۰۵
۱ پکیج دیواری برقی ۲۴۰۰۰ دو دستگاه
۲ پکیج دیواری برقی ۲۸۰۰۰ یک دستگاه
۳ حوله خشک کن هافمن سه عدد
۴ حوله خشک کن هافمن سه عدد

 

 

 

مشتریان و همکاران گرامی در صورت داشتن هرگونه سوال و نیاز به مشاوره می توانند با شماره تماس های 04432258167 و 09127742994 تماس حاصل نمایند